ช่วงนี้หลาย ๆ ท่าน คงได้ยิน ได้ฟังข่าว การขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานจำเป็นที่นำมาใช้ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น การขาดแคลนวัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนอีสุกอีใส สาเหตุเนื่องจากบริษัทวัคซีนรายใหญ่ของ โลกมีปัญหาทางเทคนิคด้านการเลี้ยงเชื้อ คาดว่าต้องใช้เวลาเป็นปีในการฟื้นฟูไลน์การผลิต และผลิตวัคซีนออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนส่วยใหญ่ไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกหลานตัวเอง แม้แต่ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดนโย บาย อาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นเพราะยังไม่มีคนเสียชีวิตและล้มตายเกิดขึ้น เหมือนการระบาดของไวรัสอีโบล่าในแอฟริกา ลักษณะการไม่เห็นความสำคัญเช่นนี้ ตรงกับสุภาษิตไทย ที่ว่า "ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา" นั่นเอง

ช่วงนี้หลาย ๆ ท่าน คงได้ยิน ได้ฟังข่าว การขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานจำเป็นที่นำมาใช้ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น การขาดแคลนวัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนอีสุกอีใส สาเหตุเนื่องจากบริษัทวัคซีนรายใหญ่ของ โลกมีปัญหาทางเทคนิคด้านการเลี้ยงเชื้อ คาดว่าต้องใช้เวลาเป็นปีในการฟื้นฟูไลน์การผลิต และผลิตวัคซีนออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนส่วยใหญ่ไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกหลานตัวเอง แม้แต่ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดนโย บาย อาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นเพราะยังไม่มีคนเสียชีวิตและล้มตายเกิดขึ้น เหมือนการระบาดของไวรัสอีโบล่าในแอฟริกา ลักษณะการไม่เห็นความสำคัญเช่นนี้ ตรงกับสุภาษิตไทย ที่ว่า "ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา" นั่นเอง

ช่วงนี้หลาย ๆ ท่าน คงได้ยิน ได้ฟังข่าว การขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานจำเป็นที่นำมาใช้ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น การขาดแคลนวัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนอีสุกอีใส สาเหตุเนื่องจากบริษัทวัคซีนรายใหญ่ของ โลกมีปัญหาทางเทคนิคด้านการเลี้ยงเชื้อ คาดว่าต้องใช้เวลาเป็นปีในการฟื้นฟูไลน์การผลิต และผลิตวัคซีนออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนส่วยใหญ่ไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกหลานตัวเอง แม้แต่ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดนโย บาย อาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นเพราะยังไม่มีคนเสียชีวิตและล้มตายเกิดขึ้น เหมือนการระบาดของไวรัสอีโบล่าในแอฟริกา ลักษณะการไม่เห็นความสำคัญเช่นนี้ ตรงกับสุภาษิตไทย ที่ว่า "ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา" นั่นเอง

ช่วงนี้หลาย ๆ ท่าน คงได้ยิน ได้ฟังข่าว การขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานจำเป็นที่นำมาใช้ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น การขาดแคลนวัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนอีสุกอีใส สาเหตุเนื่องจากบริษัทวัคซีนรายใหญ่ของ โลกมีปัญหาทางเทคนิคด้านการเลี้ยงเชื้อ คาดว่าต้องใช้เวลาเป็นปีในการฟื้นฟูไลน์การผลิต และผลิตวัคซีนออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนส่วยใหญ่ไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกหลานตัวเอง แม้แต่ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดนโย บาย อาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นเพราะยังไม่มีคนเสียชีวิตและล้มตายเกิดขึ้น เหมือนการระบาดของไวรัสอีโบล่าในแอฟริกา ลักษณะการไม่เห็นความสำคัญเช่นนี้ ตรงกับสุภาษิตไทย ที่ว่า "ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา" นั่นเอง

ช่วงนี้หลาย ๆ ท่าน คงได้ยิน ได้ฟังข่าว การขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานจำเป็นที่นำมาใช้ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น การขาดแคลนวัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนอีสุกอีใส สาเหตุเนื่องจากบริษัทวัคซีนรายใหญ่ของ โลกมีปัญหาทางเทคนิคด้านการเลี้ยงเชื้อ คาดว่าต้องใช้เวลาเป็นปีในการฟื้นฟูไลน์การผลิต และผลิตวัคซีนออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนส่วยใหญ่ไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกหลานตัวเอง แม้แต่ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดนโย บาย อาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นเพราะยังไม่มีคนเสียชีวิตและล้มตายเกิดขึ้น เหมือนการระบาดของไวรัสอีโบล่าในแอฟริกา ลักษณะการไม่เห็นความสำคัญเช่นนี้ ตรงกับสุภาษิตไทย ที่ว่า "ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา" นั่นเอง

ช่วงนี้หลาย ๆ ท่าน คงได้ยิน ได้ฟังข่าว การขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานจำเป็นที่นำมาใช้ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น การขาดแคลนวัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนอีสุกอีใส สาเหตุเนื่องจากบริษัทวัคซีนรายใหญ่ของ โลกมีปัญหาทางเทคนิคด้านการเลี้ยงเชื้อ คาดว่าต้องใช้เวลาเป็นปีในการฟื้นฟูไลน์การผลิต และผลิตวัคซีนออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนส่วยใหญ่ไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกหลานตัวเอง แม้แต่ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดนโย บาย อาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นเพราะยังไม่มีคนเสียชีวิตและล้มตายเกิดขึ้น เหมือนการระบาดของไวรัสอีโบล่าในแอฟริกา ลักษณะการไม่เห็นความสำคัญเช่นนี้ ตรงกับสุภาษิตไทย ที่ว่า "ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา" นั่นเอง