สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอชี้แจงกรณีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วแต่รัฐบาลไม่สนับสนุน

ตามที่ได้มีข่าวสื่อมวลชนถึงกรณี การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วแต่รัฐบาลไม่สนับสนุน นั้น 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติขอเรียนว่า “ข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง” เพราะทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จากใบยาสูบร่วมกับบริษัทใบยา ไฟโต ฟาร์ม จำกัด และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินการร่วมกัน ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนในสัตว์ทดลองจนถึง การทดสอบในคน ซึ่งทางบริษัทใบยาฯ ได้แจ้งแล้วว่าจะดำเนินการทดสอบในสัตว์ทดลองด้วยเงินทุนตนเองไปก่อน หากได้ผลดีจะขอรับการสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติในขั้นตอนต่อไป

ดังนั้นทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงได้บรรจุแผนการวิจัยขั้นตอนต่อไป ในแผนคำของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตามพรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ที่จะเสนอผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป ในส่วนการวิจัยเพื่อการผลิต สถาบันฯยังได้ช่วยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลในการขยายการผลิตสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 

อนึ่ง ข้อเท็จจริงในขณะนี้คือวัคซีนต้นแบบของบริษัทใบยา ไฟโต ฟาร์ม จำกัดนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนของสัตว์ทดลองที่ได้ผลการทดสอบดีในลิง จำเป็นต้องมีการวิจัยทดสอบต่อในคน จนพิสูจน์ผลในการป้องกันโรคได้ จึงจะถือว่ามีวัคซีนที่ใช้ได้

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 3 กันยายน 2563