ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระเบียบและประกาศต่าง ๆ ภายใต้พรบ.ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง