ยินดีต้อนรับ รมว.และรมช.กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง