ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสุนทรพจน์ ทำไม ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสุนทรพจน์ "ทำไม ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง"