ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ที่นี่

Can not download this image.