ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศ และใบสมัครได้ที่นี่