ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ที่นี่