ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ที่นี่

can't load this image.