ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และหนังสือยืนยันการสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่