"รือเสาะ นราธิวาส 1 ใน 10 พื้นที่สีแดงของไทย"

ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์รุนแรงทำให้ไม่มีใครกล้าไปเยือน...แต่วันนี้ รือเสาะ ได้เปิดพื้นที่ให้กับเราได้มีโอกาสลงไปทำความรู้จักแล้ว ในทุกคำบอกเล่า เรื่องราว ข้อเท็จจริงที่เราได้ฟัง จะเป็นบทเรียนที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ให้แก่ระบบสาธารณสุขไทย ซึ่งเราต้องกลับมาขบคิดว่า เด็กๆ ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้น เค้ามีอะไรแตกต่าง และนั่นอาจจะเป็นหนทางสำหรับการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

28 ส.ค. 61
ผาณิตา โกมลมาลย์
วรวิช บุณยาทิษฐาน ภาพ
บาโงกือเต๊ะ รือเสาะ นราธิวาส 96150