ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางและรถตู้โดยสารระยะเวลา 5 ปี (2561 - 2566) ปีงบประมาณ 2561