กิจกรรมเปิดบ้านภายใต้เครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ

กิจกรรมเปิดบ้านโดยเครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ สนับสนุนโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดกิจกรรม Open house ณ GPO-MBP วันที่ 13 ก.ค.2561 เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (13 ก.ค.61) ที่โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภก.บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์วัตถุ กล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของบริษัท

ภายในงานมีการอภิปราย เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกระบบ Single use system โดย ดร.ภญ.รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ ผู้จัดการฝ่าย MTECHพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงงานและเครือข่ายฯ เรื่อง การใช้ Single use manufacturing process material & equipment ทั้งนี้ในช่วงบ่ายมีการเข้าเยี่ยมชมบริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A ชมการสาธิตวิธีใช้ Mobius ในฝ่ายผลิต และกลุ่ม B ชมการสาธิตการทำ Shipment Validation ในคลังสินค้า และกล่าวปิดกิจกรรม โดย นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ

สำหรับบริษัท องค์การเภสัชกรรม - เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด นั้น ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เลขที่ 241 หมู่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2539 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพในระดับสากล เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ให้การสนับสนุนวัคซีนคุณภาพแก่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ และดำเนินการผลิตและจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน

ที่มา : สน.ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน ภาพ : อุทุมพร ทีลาศ,ใจญา สถิตย์เสมากุล, ณัฐญา อนุรัฐพันธุ์ วันที่ : 13 ก.ค.61