ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA (Dossier preparation for NVIFDA)

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น ถ.รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

 

ปิดรับสมัคร เนื่องจากจำนวนผู้สมัครครบ 60 คนแล้ว

   
 

กำหนดการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอิศราวุธ: โทร. 025809729-31 ต่อ 305
คุณวิชญาดา: โทร. 025809729-31 ต่อ 603