ประชุมหารือร่างสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี

เวลา 9.30 น. วันนี้ (17 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมหารือร่างสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีด้วยวิธีเซลล์เพาะเลี้ยง ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล ผลจากการหารือร่วมกันในวันนี้ ได้ข้อตกลงที่มีความชัดเจนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่องค์การเภสัชกรรมโดยใช้กล้าเชื้อไวรัสที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล อันจะนำไปสู่การผลิตวัคซีนด้วยวิธีเซลล์เพาะเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนอย่างครบวงจร โดยมีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุน

ที่มา : หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพ : ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์, อิศราวุธ แสงภักดี

วันที่ : 17/07/61