วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก

วิดีโอ: วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก

 
สื่อประกอบการอธิบาย: วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก
  • 1. แผ่นพับ   Download
  • 2. แผ่นภาพพลิก   Download


ข้อมูลจาก: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข