การประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการนำร่องการจัดซื้อและสำรองวัคซีนรูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1/2561

      เมื่อเวลา 09.30 น.วานนี้ (25 ก.ค.61) ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการนำร่องการจัดซื้อและสำรองวัคซีนรูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องการบูรณาการการบริหารจัดการวัคซีน รวมทั้งการจัดซื้อและการสำรองวัคซีนรูปแบบใหม่ เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ได้แก่ (1) การจัดซื้อแบบหลายปี (2) การจัดซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามากกว่า 1 ราย และ (3) การซื้อแบบสำรองวัคซีนไว้ในคลังผู้ผลิต และคลังผู้ซื้อหรือคลังกายภาพ
โดยเรื่องเพื่อพิจารณาในวันนี้ คือ แผนการดำเนินงานโครงการนำร่องการบูรณาการบริหารจัดการ
การจัดซื้อ และการสำรองวัคซีนรูปแบบใหม่ เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ระยะที่ 1การจัดซื้อวัคซีนร่วมกันแบบปีต่อปี ในปีงบประมาณ 2562 ตามที่เสนอ และระยะที่ 2 การจัดซื้อวัคซีนรูปแบบใหม่ ในปีงบประมาณ 2563

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ : 26/07/61