ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561 รุ่นที่ 1-2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561
ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี


แบบยืนยันเข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ 1-2

**หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเข้าอบรม และรายละเอียดการเข้าอบรม ได้ที่ www.nurse.tu.ac.th หรือ fanpage: guruvaccine ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2561**