ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแอนติเจนของวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบโดยวิธี HPAEC-PAD ปี 2561