ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจ้างลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจ้างลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่