ตารางราคากลางจ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 650 ใบ สำหรับงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8