ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน (เจ้าหน้าที่) และผู้ประสานงานโครงการ (ลูกจ้าง)