แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า จะย้ายสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่ จากเดิมอยู่ที่ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 126 หมุ่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี 11000
 
โดยท่านสามารถติตต่อสถาบันได้ตามที่อยู่ดังกล่าว
หมายเลขโทรศัพท์ 02-580-9729-31
โทรสาร 02-580-9732
อีเมล nvi@nvi.mail.go.th

 

ดาวน์โหลดแผนที่