เอกสารประกอบ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ Module 2 
เอกสารประกอบ
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
การขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ

Module 2 

  

ส่วนที่ 1/6 
เอกประกอบการอบรมวันที่ 25 เม.ย. 59


1 Module 2- Session 1 -R&D of Biological Products_อ.รจพร_25-04-59.pdf
2 QMS_อ.ธีรนารถ_25-04-59.pdf
3 HVAC-Water_ภก.ประพนธ์_25-04-59.pdf
ส่วนที่ 2/6
เอกประกอบการอบรมวันที่ 26 เม.ย. 59
 
1 Process Validation for module 2_อ.รจพร.pdf
2 Bioassay validation_อ.สุภาพร.pdf
3 Analytical validation method_อ.จุรีย์.pdf
4 CONTAINER CLOSURE SYSTEM and QUALITY ASSURANCE (2)_อ.จุไรรัตน์.pdf
5 Module II day 1 Manufacturing of Drug Substance_อ.วิสฐ.pdfส่วนที่ 3/6
เอกประกอบการอบรมวันที่ 27 เม.ย. 59


1 Module II day 2 Process Manufacturing of Drug Substance.pdf
2 manufacturing of DS (มณีวรรณ).pdf
3 CTD-Drug product_No exam.ppt
4 Container closure & compatbility-RK.pptx 


ส่วนที่ 4/6
เอกประกอบการอบรมวันที่ 28 เม.ย. 59


1 Characterization of Cell bank and Seed bank.pptx
2 Final S3 Characterization.pdf
3 QC of Drug substance-ich q6b.pdf
4 Quality control of drug substance3.pdf
5 Reference standard, Supaporn เมษายน 59.pdf
6 สุกัลยาณี Reference.pptx
7 การผลิตและการจัดส่งวัคซีนมาตรฐาน.pptx


ส่วนที่ 5/6
เอกประกอบการอบรมวันที่ 29 เม.ย. 59


1 Excipient-1.pdf
2 Control of Drug Product_page number.pdf
3 Control of drug product r5.ppt

ส่วนที่ 6/6
เอกประกอบการอบรมวันที่ 30 เม.ย. 59


1 Stability.pdf
2 Stability study of DS and DP (1).pptx
3 Module II day 6 Comparability Study (for Biosimilar).pptx
4 brief Biosimilar.pptx
5 Quality Attribute Comparability Cases Discussion.pptx

Case 1 SBP1 vs RBP1.pdf
Case 2 SBP2 vs RBPA.pdf
Case 3 SBP3 vs RBPB.pdf


Download  เอกสารประกอบการสอน Module 1