•  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้หน่วยงานของไทย ค้นคว้าวิจัยผลิตวัคซีนขึ้นใช้ในประเทศแทนการสั่งซื้อ ตั้งแต่เมื่อเกือบ 60 ปีที่แล้ว ด้วยใส่พระราชหฤทัยในเรื่องสวัสดิภาพของประชาชน หน่วยงานของไทยมีศักยภาพเพียงพอ สามารถผลิตวัคซีนสำหรับบางโรคเป็นผลสำเร็จ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้รากสาดน้อย ทำให้สามารถควบคุมป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ จึงควรที่เราทั้งหลายจะร่วมกันสานต่อพระราชประสงค์ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพสำหรับคนและสัตว์ ให้เพียงพอแก่ความต้องการภายในประเทศ และพอจะสามารถช่วยเหลือบางประเทศที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง เป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2560

      

May 03, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัครทุนสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

    

May 03, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559 รุ่นที่ 4

  

May 02, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารประกอบ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ Module 2..

  

April 27, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2559

January 15, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2558

November 13, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2557

November 13, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2556

September 18, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 3

   

May 27, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

การสำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองมาตรฐานสากล

    

May 27, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนฯ หารือแก้ปัญหา BCG - osis

       

May 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาซีววัตถุ Module 2

  

April 28, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

กทม.ตั้งเป้าปี63ปลอดพิษสุนัขบ้าทั้งคนทั้งสัตว์

  

May 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สาวๆมีเฮ!!สธ.เตรียม“วัคซีนเอชพีวี” ฉีดฟรีสกัดมะเร็งปากมดลูก!!

  

May 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

เด็กไทยชาติเดียวในโลก ไม่ได้รับ'วัคซีนฮิบ'ฟรีจากรัฐ

   

April 28, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

แพทย์ ห่วง'ผู้ป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรง'ในไทยพุ่ง

        

April 28, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

   

February 12, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย จำนวน 2 อัตรา

February 12, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

  

February 08, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย จำนวน 2 อัตรา

   

February 08, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด