ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 23, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 09, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 09, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570

January 26, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

 

October 20, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเพื่อประสานงานและเป็นที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการองค์กรภายใต้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

October 04, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

March 01, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

February 05, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำได้จัดการอบรมพัฒนาองค์กรที่จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564

December 07, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ปีงบประมาณ 2564

  

December 07, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

     

September 24, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563

June 30, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

นายกรัฐมนตรี มอบเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปและคณะรัฐมนตรี สมทบโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด19

           

October 25, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) เปิดเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) “Responding to COVID-19 with Scientific Innovation Adolescent COVID-19 Vaccination”

                                         

October 08, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ทีมประเทศไทยแถลงความก้าวหน้า การพัฒนาวัคซีนไทยสู้ภัยโควิด

                 

September 30, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ จัดการประชุมวิชาการแบบเฉพาะ “Regulations and QA/QC of COVID-19 Vaccine”

                  

September 03, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

October 14, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

 

October 05, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

October 05, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

September 16, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด