•  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้หน่วยงานของไทย ค้นคว้าวิจัยผลิตวัคซีนขึ้นใช้ในประเทศแทนการสั่งซื้อ ตั้งแต่เมื่อเกือบ 60 ปีที่แล้ว ด้วยใส่พระราชหฤทัยในเรื่องสวัสดิภาพของประชาชน หน่วยงานของไทยมีศักยภาพเพียงพอ สามารถผลิตวัคซีนสำหรับบางโรคเป็นผลสำเร็จ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้รากสาดน้อย ทำให้สามารถควบคุมป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ จึงควรที่เราทั้งหลายจะร่วมกันสานต่อพระราชประสงค์ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพสำหรับคนและสัตว์ ให้เพียงพอแก่ความต้องการภายในประเทศ และพอจะสามารถช่วยเหลือบางประเทศที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง เป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครทุนสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน หรือนำเสนอผลงานวิชาการ

  

July 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ขยายเวลาทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2560

   

July 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารประกอบ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ Module 3.

  

June 17, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ผลการตัดสินรางวัลประกวดภาพถ่าย

  

June 06, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2559

January 15, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2558

November 13, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2557

November 13, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2556

September 18, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

การประชุมแนวทางส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

    

July 28, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2559

   

July 25, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

การอบรมหลักสูตรประกาศยียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีวัตถุ Module ที่ 4

   

July 15, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559

   

July 05, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

ตรังเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีน หลังพบเด็ก 11 ขวบตายด้วยโรคคอตีบรายแรกในรอบ 10 ปี

   

July 28, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ADVA”เปิดเว็บไซต์ให้ความรู้ไข้เลือดออก หวังกระตุ้นชาติอาเซียนตื่นตัวป้องกันโรค

   

July 27, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สององค์กรภาคประชาสังคม ผนึกกำลังขึ้นเหนือสานต่อกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค “ป้องกันดีกว่าการรักษา” ที่จังหวัดเชียงใหม่

   

July 27, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

WHOเอเชียแปซิฟิกเร่งสอบผลใช้วัคซีนเอชพีวี.

  

July 21, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

รับสมัคร นักตรวจสอบภายใน

   

July 05, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

   

February 12, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย จำนวน 2 อัตรา

February 12, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

  

February 08, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด