•  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้หน่วยงานของไทย ค้นคว้าวิจัยผลิตวัคซีนขึ้นใช้ในประเทศแทนการสั่งซื้อ ตั้งแต่เมื่อเกือบ 60 ปีที่แล้ว ด้วยใส่พระราชหฤทัยในเรื่องสวัสดิภาพของประชาชน หน่วยงานของไทยมีศักยภาพเพียงพอ สามารถผลิตวัคซีนสำหรับบางโรคเป็นผลสำเร็จ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้รากสาดน้อย ทำให้สามารถควบคุมป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ จึงควรที่เราทั้งหลายจะร่วมกันสานต่อพระราชประสงค์ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพสำหรับคนและสัตว์ ให้เพียงพอแก่ความต้องการภายในประเทศ และพอจะสามารถช่วยเหลือบางประเทศที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง เป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่ง

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559.

 

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559 (รุ่นที่ 2)

  

January 22, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 25 - 27 มกราคม 2559  ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

January 05, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2559

January 15, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2558

November 13, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2557

November 13, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2556

 

September 18, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสรรหาประธานคณะกรรมการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตัวแทน ก.พ.ร. เข้าประเมินสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

  

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานจัดตั้ง Animal Testing Center

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนฯ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียม GMP Facility สำหรับวัคซีนไข้เลือดออกชนิด DNA

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

สังคมตั้งคำถาม! การสูญเสีย "ปอ ทฤษฎี" ไทยมีวัคซีน "ไข้เลือกออก" หรือยัง ?

January 22, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สปสช.ชี้แจงข้อมูล “วัคซีน-ยาไวรัสตับซี”

January 11, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ช่วยเพิ่มโอกาสป้องกัน แต่ราคาแพง เร่งศึกษาความคุ้มค่า

  

December 22, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

"เดงกวาเซีย"วัคซีนไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก

  

December 14, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน

    

January 26, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน

    

January 26, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัคร นักวิชาการวัคซีน 4 อัตรา

   

December 14, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  

November 27, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด