•  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้หน่วยงานของไทย ค้นคว้าวิจัยผลิตวัคซีนขึ้นใช้ในประเทศแทนการสั่งซื้อ ตั้งแต่เมื่อเกือบ 60 ปีที่แล้ว ด้วยใส่พระราชหฤทัยในเรื่องสวัสดิภาพของประชาชน หน่วยงานของไทยมีศักยภาพเพียงพอ สามารถผลิตวัคซีนสำหรับบางโรคเป็นผลสำเร็จ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้รากสาดน้อย ทำให้สามารถควบคุมป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ จึงควรที่เราทั้งหลายจะร่วมกันสานต่อพระราชประสงค์ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพสำหรับคนและสัตว์ ให้เพียงพอแก่ความต้องการภายในประเทศ และพอจะสามารถช่วยเหลือบางประเทศที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง เป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559 จังหวัดกระบี่

February 11, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่

   

February 11, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัครประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่ง

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559.

 

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2559

January 15, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2558

November 13, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2557

November 13, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 2556

September 18, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนฯ จัดประชุมหารือโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน

 

February 12, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประชุมสรรหาประธานคณะกรรมการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตัวแทน ก.พ.ร. เข้าประเมินสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

  

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานจัดตั้ง Animal Testing Center

February 04, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

วัคซีนไข้เลือดออก ความหวัง และ ความเป็นไปได้ของไทย

  

February 12, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สังคมตั้งคำถาม! การสูญเสีย "ปอ ทฤษฎี" ไทยมีวัคซีน "ไข้เลือกออก" หรือยัง ?

January 22, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สปสช.ชี้แจงข้อมูล “วัคซีน-ยาไวรัสตับซี”

January 11, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ช่วยเพิ่มโอกาสป้องกัน แต่ราคาแพง เร่งศึกษาความคุ้มค่า

  

December 22, 2015

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

   

February 12, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย จำนวน 2 อัตรา

February 12, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

  

February 08, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน สังกัดสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย จำนวน 2 อัตรา

   

February 08, 2016

>> อ่านข่าวทั้งหมด