ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเปิดบ้านแนะนำอาชีพในอุตสาหกรรมวัคซีนและยาชีววัตถุ

August 10, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Global health opportunities by implementing WHO recommendations for Influenza prevention.”

July 17, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA

July 10, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครทุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

June 25, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง และรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2 ปีงบ 2561

August 22, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวิจัยการศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยต่อเชื้อไอกรนในทารกที่คลอดจากมารดาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนขณะตั้งครรภ์(ปีที่2) ปีงบประมาณ 2561

August 09, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง และรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปี 2561

August 08, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินการจัดเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง และรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ปี 2561

August 02, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ฝึกปฏิบัติงานด้านวัคซีน

      

September 04, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

"รือเสาะ นราธิวาส 1 ใน 10 พื้นที่สีแดงของไทย"

        

September 03, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

"วัคซีน เพื่อทุกคนบนผืนดินไทย"

      

September 03, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA” ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561

       

August 21, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

ประชุมนำเสนอผลการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

       

September 20, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

หนทางสู่การผลิต Pneumococcal vaccine ในสยามประเทศ

      

September 20, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนประจำปี 2561

         

September 17, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

     

September 13, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนวก.วัคซีน จำนวน 2 อัตรา ปี 2561

February 23, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

February 16, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

  

February 06, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

December 28, 2017

>> อ่านข่าวทั้งหมด