ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน

  

August 30, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

July 08, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิชาการสำหรับนำเสนอในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

June 21, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระเบียบและประกาศต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561

September 27, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

September 30, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระเบียบและประกาศต่าง ๆ ภายใต้พรบ.ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

September 30, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

September 23, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล 2562

         

September 24, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

บอร์ดวัคซีนชาติไฟเขียวระเบียบทุนวิจัยและการจัดซื้อวัคซีนในประเทศ

        

September 24, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน และการควบคุมคุณภาพวัคซีน พ.ศ.

      

September 11, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. จัดการประชุมวิชาการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย QA ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้หัวข้อ Global Regulation of Biologics and Key Success for QA

       

September 11, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

สวช. หนุนงบคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบันร่วมวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีน

      

July 22, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

เกือบทศวรรษวาระแห่งชาติด้านวัคซีน สวช.ผนึกกำลังเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนพัฒนาวัคซีนในประเทศ

                  

July 02, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

“บอร์ดวัคซีนชาติ” ไฟเขียวร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565

       

May 29, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ

     

May 15, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบัญชี

October 15, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

October 04, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบัญชี

September 25, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน

August 16, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด